Contact

Het bestuur van Stichting Vechten op de Vecht bestaat uit:

  • Cock Mühl, voorzitter
  • Jeroen Kok, penningmeester
  • Dirk Mansvelder, secretaris

e-mail adres: vechtenopdevecht@gmail.com

Bankgegevens:
Stichting Vechten op de Vecht : NL69 ABNA 0471 3085 44
Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland: 3214 4946

© 2008 - 2022 Stichting Vechten op de Vecht. Alle rechten voorbehouden · Privacybeleid