Contact

Het bestuur van Stichting Vechten op de Vecht bestaat uit:

  • Cock Mühl, voorzitter
  • Jeroen Kok, penningmeester
  • Dirk Mansvelder, secretaris

E-mail adres: vechtenopdevecht@gmail.com

Stichting Vechten op de Vecht
Bankgegevens: NL69 ABNA 0471 3085 44
Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland: 32 144946

© 2008 - 2024 Stichting Vechten op de Vecht. Alle rechten voorbehouden · Privacybeleid