Let op – FSN reglement

De organisatie van Vechten op Vecht volgt strikt het FSN-reglement, dat geldt voor deelnemende sloepen en roeiers. Zie hiervoor ook www.federatiesloeproeien.nl.

Bij de laatste FSN-ledenvergadering en –organisatievergadering zijn vooral de volgende twee aanscherpingen en aanpassingen in het reglement aangebracht:

  • alle sloepen dienen te voldoen aan de door de FSN gestelde veiligheidseisen. Dat betekent dat het vereiste veiligheidsmateriaal (waaronder reddingsmiddelen) aan boord van de sloep moeten zijn tijdens de wedstrijd.
  • alle sloepen roeien met het aantal roeiers waarvoor zij zich tot één week voor de wedstrijd hebben ingeschreven. Daarna is wijziging van het aantal roeiers niet meer mogelijk. Indien een sloep desondanks met een afwijkend aantal roeiers aan de start verschijnt, dan doen zij in deze wedstrijd niet mee voor de FSN-nominaties.

Let op! De organisatie van Vechten op Vecht en mogelijk afgevaardigden van de FSN zullen de sloepen al dan niet op steekproefbasis controleren.

© 2008 - 2024 Stichting Vechten op de Vecht. Alle rechten voorbehouden · Privacybeleid